City of Mechelen joins the list of over 300 donors to Close the Gap

Posted on Oct 19, 2017 12:00 AM by Close The Gap

The City of Mechelen joins the list of over 300 donors to Close the Gap who create social impact by giving their used computer assets a second life. We hope their example will be followed by many other cities in Belgium. Read the joint press release (in Dutch):

Close the Gap, waar afgeschreven ICT-materiaal een nieuw leven krijgt

Oud en afgeschreven ICT- en multimediamateriaal van de stad Mechelen komt niet op de afvalberg maar gaat naar hulpbehoevende Mechelaars en naar Close the Gap. Deze organisatie wil de digitale kloof tussen ontwikkelingslanden en Westerse landen verkleinen door afgeschreven ICT-materiaal een nieuw leven te geven.

 

Sociale dimensie afgeschreven ICT-apparatuur

De afdeling ICT koopt regelmatig nieuw ICT- en multimediamateriaal aan voor diverse stadsdiensten om de optimale werking van deze diensten te vrijwaren. Het nog bruikbare materiaal werd ter beschikking gesteld van onze kinder- en tienerwerkingen. Daarnaast kreeg ook de afgeschreven ICT-apparatuur een sociale dimensie door deze aan te bieden aan verenigingen zoals armoede verenigingen of sport- en cultuurverenigingen. Ze dienden hiervoor een gemotiveerde aanvraag in te dienen.

Ook de hulpbehoevende Mechelaar kon aanspraak maken op dit oudere, maar nog steeds werkende materiaal. Op deze manier kunnen we de digitale kloof bij kansarmen een beetje overbruggen. Het overige materiaal werd via een veiling verkocht met een geringe opbrengst. Dit organiseren bracht heel wat werk met zich mee en de afdeling ICT ging op zoek naar andere mogelijkheden om het materiaal te verwerken. In eerste instantie wil de afdeling ICT de hulpbehoevende Mechelaar blijven helpen. Maar het overige materiaal zouden we willen doneren ten voordele van het project Close the Gap.

 

Close the Gap

Close the Gap is een internationale non-profit organisatie die de digitale kloof tussen Westerse landen en ontwikkelingslanden wil verkleinen. Dit doen ze door gebruikt ICT-materiaal, dat gedoneerd werd door grote en middelgrote organisaties of publieke organisaties, een nieuw leven te geven. Sinds hun oprichting, 14 jaar geleden, hebben ze al bijna 700.000 computer assets verzameld.

Hiermee kunnen scholen, universiteiten, ziekenhuizen, micro-financieringsinstituten en andere sociale projecten meer opportuniteiten bieden aan individuen en gemeenschappen. Alle projecten hebben gemeen dat ze vraaggedreven zijnen niet gericht zijn op winst. Toegang tot IT is de sleutel tot de ontwikkeling van eender welke samenleving in de wereld van vandaag.

Het verbeteren van toegang tot informatie draagt bij aan de eliminatie van armoede en ziektes en leidt tot beter onderwijs en meer gendergelijkheid. De kost van nieuw materiaal, de beperkte infrastructuur en het gebrek aan IT-kennis zorgen er echter voor dat veel mensen nog steeds geen toegang hebben tot IT.

De digitale kloof is niet alleen een kloof tussen mensen die toegang hebben tot IT en mensen die geen toegang hebben. Het is ook een kloof tussen mensen die kennis van IT hebben, en zij die het niet hebben, tussen mensen die beseffen welke opportuniteiten IT met zich meebrengt, en zij die dat niet beseffen.

De digitale kloof omvat een infrastructuur kloof, een kennis kloof en een psychologische kloof. Kwaliteitsvolle, hergebruikte IT-uitrusting geeft toegang tot informatie op ongeëvenaarde niveaus en maakt arme en benadeelde gemeenschappen, die in ontwikkelings-en opkomende landen leven, weerbaarder.

 

Ophalen van materiaal

Als deze IT-uitrusting aan het einde van zijn leven gekomen is, hoeft het geen bedreiging te vormen voor het milieu. Verantwoorde recyclage kan nieuwe opportuniteiten voortbrengen in gemeenschappen, zoals het creëren van groene jobs, het stimuleren van lokale economieën en het herwinnen van waardevol materiaal dat gebruikt kan worden in nieuwe IT-uitrusting.

"In plaats van het op de afvalberg te lozen zorgen we ervoor dat het oude werkende ICT-materiaal een nieuw leven krijgt met een minimale impact op het milieu. En we zetten hiermee in op het verder verkleinen van de digitale kloof in onze stad en daarbuiten. Er zijn dit jaar al een 50-tal volledige computersystemen aan hulpbehoevende Mechelaars bezorgd. En deze week is Close the Gap al een eerste lading komen ophalen. Het gaat hier over 102 complete computersystemen, 48 printers en 36 tablets en smartphones. Er is ook al een tweede ophaalmoment voorzien. 200 computers, 50 printers, een aantal grote tv’s en wat servers staan klaar om opgehaald te worden. Hopelijk zullen andere steden ons voorbeeld volgen," moedigt schepen van ICT, Stefaan Deleus aan.

 

Persinterviews:

Stefaan Deleus (schepen van ICT) T 015 29 76 16 | M 0495 56 03 36

Julie de Bergeyck (Close the Gap) M 0474 99 71 16